Regulamin

REGULAMIN
Akademii Piłkarskiej Beniaminek PROFBUD Krosno

 

1. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Akademię Piłkarską na zajęciach, turniejach jak i w życiu codziennym.

2. Zajęcia w Akademii Piłkarskiej odbywają się zgodnie z harmonogramem.

3. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia oraz wypełnione przez opiekunów prawnych oświadczenie

4. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych.

5. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi :

  • Grupy PRO, Girls, Beniaminek Soccer Schools, Beniaminek Soccer Schools Przedszkola Piłkarskie  – 100 zł opłata stała miesięczna, drugie i kolejne dziecko 80 zł

6. Wpłaty należy dokonywać na numery konta – zakładka http://beniaminek.org/strefa-rodzica/platnosci/

7. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach, jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy zgłosić do działu Płatności jak długa będzie absencja w treningach (wówczas podejmiemy decyzję co do płatności).

8. Sprzęt treningowy Beniaminka informacje na stronie internetowej – zakładka Sklep.

9 . Zawodnik powinien dbać o sprzęt sportowy. Na turniejach i meczach ligowych sprzęt musi być czysty i schludny.

10. Podczas rozgrywek  prosimy opiekunów – rodziców o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska i do szatni.

11. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie. Beniaminek odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od momentu rozpoczęcia zajęć do jego zakończenia wg harmonogramu zajęć.

12. Rodziców obowiązuje Kodeks i Dekalog w Beniaminku www.beniaminek.org/strefa-rodzica/kodeks-rodzica/

13. Zawodnik Beniaminka może pojechać na testy do innego klubu tylko za zgodą Akademii Piłkarskiej Beniaminek reprezentowanej przez Dyrektora i Koordynatora Szkolenia w Beniaminku oraz w przypadku, kiedy Beniaminek nie bierze udziału w rozgrywkach ligowych bądź innym ważnym dla Akademii wydarzeniu piłkarskim (w wyjątkowych sytuacjach – decyzją Dyrektora Akademii).

14. Rodzic ubezpiecza dziecko we własnym zakresie.

15. Akademia zastrzega sobie zmiany w Regulaminie.

16. Zawodnik i Rodzic powinien przestrzegać Regulaminu.

Dyrektor Akademii
Grzegorz Raus