Płatności

Od 1 sierpnia 2019  roku opłaty za treningi dla dzieci trenujących w Beniaminku, przedstawiają się następująco:


  • 100 zł – Grupy PRO
  • 100 zł – Beniaminek Girls

Dane do przelewu bankowego:
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Beniaminek” Krosno
ul. Hallera 8/15, 38-400 Krosno
Nr konta: 74 2030 0045 1110 0000 0429 1120


 

  • 100 zł – Beniaminek Soccer Schools – Krosno, Jedlicze
  • 100 zł – Beniaminek BABY 

Dane do przelewu bankowego:
Beniaminek Junior
ul. Gen. Józefa Hallera 8/15, 38-400 Krosno
Nr konta: 04 8642 1083 2002 8326 6708 0001


 

  • 100 zł – Przedszkola Piłkarskie w Krośnie

Dane do przelewu bankowego:
Nr konta: 18 2490 0005 0000 4530 7507 5818


  • 50  zł – Beniaminek Soccer Schools w Gminie Miejsce Piastowe 
  • zgodnie z ustaleniami dla dzieci z Gminy Miejsce Piastowe

Dane do przelewu bankowego:
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Beniaminek” Krosno
ul. Hallera 8/15, 38-400 Krosno
Nr konta: 74 2030 0045 1110 0000 0429 1120


  • Grupy PRO, Girls, Beniaminek Soccer Schools, Przedszkola Piłkarskie  – 100 zł opłata stała miesięczna, drugie i kolejne dziecko 80 zł.

Opłatę należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca podając imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc z dopiskiem „Opłata za treningi – miesiąc …” .

Przykład: Mikołaj Kowalski, Grupa PRO U-10, opłata za treningi – miesiąc wrzesień

Wszystkie pytania dotyczące płatności prosimy kierować na maila: kontakt@beniaminek.org


Oświadczenie Rodzica i Ubezpieczenie

Każdy opiekun jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy w którym podaje dane dziecka oraz zaświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej (sugerujemy kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem medycyny sportowej). Rodzic ubezpiecza dziecko we własnym zakresie!