Płatności

Od 1 września   2017  roku wpłaty za treningi dla dzieci trenujących w Beniaminku, przedstawiają się następująco:


  • 100 zł – Grupy PRO – U-14 (2004), U-13 (2005), U-12 (2006), U-11 (2007), U-10 (2008), U-9 (2009), U-8 (2010).
  • 80 zł – Grupy TALENT – Talent U-14 (roczniki 2004, 2005, 2006), Talent U-11 (roczniki 2007, 2008), Talent U-9 (roczniki 2009, 2010).
  • 80 zł – Beniaminek Girls – U-12 i U-10.

Dane do przelewu bankowego:
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Beniaminek” Krosno
ul. Hallera 8/15
38-400 Krosno
Nr konta: 74 2030 0045 1110 0000 0429 1120

 


  • 80 zł – Bambini Football (roczniki 2011, 2012, 2013, 2014) – Krosno i Oddziały w Jedliczu, Korczynie i Rogach

Dane do przelewu bankowego:
Beniaminek Krosno
ul. Hallera 8/15
38-400 Krosno
Nr konta: 04 8642 1083 2002 8326 6708 0001


  • Grupy PRO – 100 zł opłata stała miesięczna, drugie i kolejne dziecko 80 zł.
  • Grupy TALENT, Bambini Football, Beniaminek Girls – 80 zł opłata stała miesięczna,  drugie i kolejne dziecko 70 zł.

Opłatę należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca podając imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc z dopiskiem „Opłata za treningi – miesiąc …” .

Przykład: Mikołaj Kowalski, Grupa PRO U-10, opłata za treningi – miesiąc wrzesień

Wszystkie pytania dotyczące płatności prosimy kierować na maila: platonosci@beniaminek.org


Oświadczenie Rodzica i Ubezpieczenie

Każdy opiekun jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podaje dane dziecka oraz zaświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej (sugerujemy kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem medycyny sportowej). Rodzic ubezpiecza dziecko we własnym zakresie!