Ważne informacje i zadanie dla rodziców!

Ważne informacje i zadanie dla rodziców!

Informujemy, że nasza Akademia złożyła wniosek do Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich. Jednym z wymogów przystąpienia do programu jest konieczność rejestracji zawodników w systemie PZPN na stronie internetowej „Łączy Nas Piłka”. Rejestracji tej dokonują rodzice i jest ona obowiązkowa dla…