Płatności

Od 1 sierpnia 2019  roku opłaty za treningi dla dzieci trenujących w Beniaminku, przedstawiają się następująco:


  • 100 zł – Grupy PRO
  • 100 zł – Beniaminek Girls

Dane do przelewu bankowego:
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Beniaminek” Krosno
ul. Hallera 8/15, 38-400 Krosno
Nr konta: 74 2030 0045 1110 0000 0429 1120

Opłatę należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca podając imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc z dopiskiem „Opłata za treningi – miesiąc …” .

Przykład: Mikołaj Kowalski, Grupa PRO U-10, opłata za treningi – miesiąc wrzesień

 


 

  • 100 zł – Beniaminek Soccer Schools

Dane do przelewu bankowego:
Nr konta: 12 1600 1462 1028 3468 9000 0001

Opłatę należy wpłacić do 10 dnia każdego danego miesiąca podając imię oraz nazwisko dziecka, miejscowość, w której trenuje, miesiąc za który ponoszona jest wpłata.

Przykład: Jan Kowalski, Krosno Grupa BSS U-11, opłata za treningi – miesiąc listopad


  • 100 zł – Przedszkola Piłkarskie w Krośnie
  • 100 zł – Beniaminek BABY

Dane do przelewu bankowego:
Nr konta: 18 2490 0005 0000 4530 7507 5818

Opłatę należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca podając imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc z dopiskiem „Opłata za treningi – miesiąc …” .

Przykład: Maja Tomaszewska, Grupa PP, opłata za treningi – miesiąc wrzesień


  • Opłata za drugie i kolejne dziecko w grupach: PRO, Girls, Beniaminek Soccer Schools, Przedszkola Piłkarskie, Beniaminek BABY  – 80 zł opłata stała miesięczna.

 

Wszystkie pytania dotyczące płatności prosimy kierować na maila: kontakt@beniaminek.org


Oświadczenie Rodzica i Ubezpieczenie

Każdy opiekun jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podaje dane dziecka oraz zaświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej (sugerujemy kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem medycyny sportowej). Rodzic ubezpiecza dziecko we własnym zakresie!