Nowe korzyści dla firm sponsorujących Beniaminka!

My dobra wiadomość dla naszych aktualnych i nowych sponsorów i partnerów Beniaminka z Klub Biznesu. Polski Ład został zatwierdzony i wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku. Jednym z jego elementów jest nowa ulga podatkowa dla podmiotów wspierających sport!

pc2018_02 profbud

Ulga sponsoringowa dotyczy podmiotów, które będą wspierały sport i to zarówno podmiotów, które są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podmiotów które są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Finansowanie sportu może polegać przykładowo na wsparciu klubu sportowego w jego statutowej działalności, w szczególności na przekazaniu środków na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, czy na finansowaniu stypendiów sportowych. Uldze podlegać będą również koszty poniesione na imprezę sportową niebędącą imprezą masową.

Łącznie w podatku dochodowym można będzie rozliczyć aż 150 % poniesionych kosztów na działalność sportową.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do wstąpienia do Klubu Biznesu Beniaminka jak i nowe firmy, które chciałyby wesprzeć jedną z lepszych i rozpoznawalnych Akademii Piłkarskich w Polsce. Zapromuj się i pomóż rozwijać się naszej „Kopalni Talentów”, a przy okazji odlicz sobie ulgę.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: Jarosław Kwella – Manager Akademii | Koordynator klubu Biznesu Beniaminka Tel: 796 103 501  | E-mail: jarek.kwella@gmail.com

Jak ulga sponsoringowa działa w praktyce?

Zakładając, że firma w zamian za reklamę na strojach zawodników przekaże do klubu piłkarskiego kwotę 20.000 złotych, to:

  • opłacając liniowy podatek PIT według 19% stawki w podatku dochodowym firma zyskuje 3.800 złotych, z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
  • dodatkowo firma zyskuje kwotę 1.900 złotych, a to z uwagi na możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10.000 złotych.

Zgodnie z powyższym przykładem, przeznaczając na sport kwotę 20.000 złotych można obniżyć swój podatek o 5.700 złotych. Im wyższa kwota przeznaczona na sponsoring sportowy, tym wyższa korzyść z tytułu ulgi sponsoringowej w podatku dochodowym.

Źródło:

  • https://prawopilkarskie.pl/jak-dziala-ulga-sponsoringowa-dla-firm-wspierajacych-sport/
  • https://prawopilkarskie.pl/nowy-lad-podwojne-korzysci-podatkowe-dla-firm-sponsorujacych-sport/

firmy wspierajace Beniaminka