Beniaminek uczestniczył w „Programie Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania skutkom COVID-19”

Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno od 27 kwietnia do 31 sierpnia realizowała zadanie Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania skutkom COVID-19 pod tytułem „Organizacja zajęć z piłki nożnej w trybie specjalnym”.

program_2020_covid1

Dzięki funduszom z projektu Akademia mogła lepiej znosić skutki wywołane sytuacją epidemiczną. Mogliśmy zakupić maseczki dla pracowników, trenerów na cały okres trwania epidemii, ale także płyny dezynfekcyjne czy sfinansować wynagrodzenia dla pracowników oraz trenerów prowadzących treningi online wykonujących w tym czasie bardzo potrzebną pracę podczas trudnego okresu epidemii w Akademii Piłkarskiej Beniaminek Krosno.